Borgerforeningsformand Willy Knudsborgs tale ved elværket indvielse 19. juni 2004

 

 

Lørdag den 21. juni 2004 er en stor dag for Bindslev GI. Elværk og for bestyrelsen og de frivillige medhjælpere.

 

Det er også en stor dag for os, der bor her i Bindslev.

 

Elværket startede i 1914 -15 og begyndte at levere strøm i 1918. Der var et mindre elværk nede i byen, men 1. Verdenskrig 1914 -18 var skyld i, at man ikke kunne få petroleum, så byens vise mænd fandt ud af, at vandkraften skulle udnyttes.

 

Værket producerede strøm indtil 1968

 

Den selvejende institution Bindslev GI. Elværk blev stiftet i 1975.

 

Den nedsatte bestyrelse kørte i flere år, men havde svære betingelser, -især var der selvsagt ikke noget særligt godt grundlag for det økonomiske.

 Bindslev Borgerforening fik en henvendelse fra elværkets bestyrelse, der flere gange havde søgt at fange forskellige foreningers interesse. Det var ikke lykkedes, men Borgerforeningen havde et møde med elværkets bestyrelse, hvor vi blev enige om, at indkalde til borgermøde, hvor begge foreninger var indbydere. Der var et godt fremmøde -og det lykkedes efter mødet at få gjort elværkets bestyrelse fuldtallig -man manglede nemlig et par medlemmer.

 

Jeg ville egentlig ikke nævne navne, -men der er to, som jeg må have lov at nævne - nemlig Arne Poulsen og Esben Møller. Det var dem, der startede det store arbejde. Så er der 10 -15 frivillige hjælpere, som har meldt sig eller er blevet opfordret til at hjælpe. Vi skylder jer alle en stor tak for jeres kæmpe-indsats.

 

Jeg ved, der har været mange problemer undervejs, da det er et gammelt maskineri, og mange reservedele har I været nødt til selv at fremstille.

 

Der har været holdt mange møder. Der har været mange forhandlinger med teknikere,  el-firma og specialister på området. Der har været søgt økonomisk støtte hos fonde,  foreninger og privatpersoner -alt sammen klaret af jer i jeres fritid.

 

Det skal nævnes, at man jo ikke behøver at være fra Bindslev for at interessere sig for værket eller deltage i arbejdet. Jeg ved, at her kommer folk fra Sindal, Hjørring, Uggerby,  Sørig, Bindslev m.v.

 

Når man påtager sig frivilligt arbejde, er det fordi man kan lide det, man har med at gøre.

 

Jeg mener også at vide, at værket er det eneste vanddrevne jævnstrøms-kraftværk, der findes i Europa.

 

Omgivelserne omkring elværket er flotte -der er lidt endnu, der skal laves, men det er også vigtigt, at de naturlige omgivelser bevares.

 

 Det mål I satte jer, da I begyndte, har I nået meget af -det er så flot!

 

Jeg ved, at et bestyrelsesmedlem skal aflægge kontrol besøg hver morgen og aften, det hører med til pligterne.

 

Vi var mange, der var skeptiske, men det er blevet gjort til skamme.

 

 l skal vide, at det arbejde, I udfører, er af stor betydning for Bindslev og omegn, ja for hele kommunen. Elværket er en af de største turistattraktioner, der findes i området. Det er et godt sted for turisterne, fordi der ikke skal betales entre, det ser de meget på. Og der kommer rigtig mange mennesker hele året rundt.

 

Jeg vil håbe, l vil få kræfter til at fuldføre arbejdet, det fortjener l. For mig at se, har l næsten nået det umulige, -men en stor tak til jer alle.

 

Jeg vil også sige en stor tak til jeres ægtefæller/partnere, fordi de har givet jer den frihed,  der skulle til -det er vigtigt at have baglandet i orden.

 

Jeg vil slutte af med at ønske tillykke endnu en gang og takke jer for jeres indsats.

 

Bindslev er stolte af jer.

 

Må jeg ønske jer en god sommer.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.