En nytårshilsen fra Bindslev Gl. Elværk.

 Årsskiftet bruges ofte til at se tilbage, men ofte også til at se fremad - begge dele vil jeg prøve.

 For en ikke lokalkendt læser skal dog først fortælles, hvad navnet dækker over:

  1. Bindslev - er byen hvor værket ligger

  2. Gl. - er en kendt forkortelse for gammel - dækker over at værket er opført 1917, samtidig med en del andre tilsvarende rundt om i landet – kun få er tilbage i dag. 95 år er så nok til at give navnet gl.

  3. Elværk – siger sig selv, men at værket drives af vand i Uggerby å fremgår ikke af navnet.

For Bindslev Gl. Elværk har 2011 været et år, som vil blive husket.

 Hjertet i elværket er naturligvis turbinen, den har kørt næsten konstant siden vi blev nettilsluttet i december 2003.

At 2011 har været et år med megen nedbør, er ikke ukendt. For værket, som ”låner vandet” i få sekunder, har det betydet, at rekorden for elproduktion i hele værkets levetid er slået - 388.000 kWh er det blevet til. Og det til trods for, at værket kun har ”lånt” ca. 25% af den samlede vandmængde i åen. Selv om megen regn er ”vand på vores mølle”, håber vi dog for landmændene, at det var en enlig svale.

 Det turbinen gør - og særdeles i 2011 - er naturligvis at sikre en indtægt, som gør rettidig vedligeholdelse mulig, så vi på den måde kan leve op til vort mål om at bevare Bindslev Gl. Elværk for fremtiden.

 Fremtiden er der naturligvis ingen, der ved noget præcist om, men 2011 har været et år, hvor bl.a. fiskenes frie vandring har været på dagsordenen, i form af EU´s vandrammedirektiv, som den danske stat nu er ved at udmønte.

Vandplanerne var i offentlig høring i foråret og mange - incl. kommunen i form af vore politikere -  har været positivt på banen for at markere de negative konsekvenser for vort område, hvis det kun er fiskene, der skal tages hensyn til. Tverstedsøerne og Bindslev Gl. Elværk har specielt været i fokus som ”truede” steder.  

Heldigvis blev Bindslev Gl. Elværk og Tverstedsøerne sidst på året taget ud af planerne - indtil videre, så hvad der sker i fremtiden, er uvist. Men vi tror, at så længe flertallet i vores samfund synes værket skal bestå - så gør det.

Uanset fisketrappe eller ej vil en spærring, som den vi har, være en begrænsning for fiskenes frie vandring - ingen tvivl om det - trods alt. Al menneskelig aktivitet giver begrænsninger for naturen! 

Bestyrerboligen, som findes ved sydenden af selve elværket, er udlejet til kunstmalerne Bodil og Christian Lautrup. Den har vi for to kolde vintre siden renoveret med nyt tag, isolering og nogle nye vinduer mm. Det gamle oliefyr, olietank og skorsten blev også fjernet, og i stedet fik vi en ny luft-til-vand-varmepumpe, som tager varmen fra luften. Stor har vores spænding været, da vi frygtede, at de to koldeste vintre i nyere tid skulle vise, at vi havde dummet os godt og grundigt, men heldigvis har det første hele driftsår vist en ganske pæn nedgang i energiforbruget - på trods af de kolde vintre - så det er også meget positivt for fremtiden. Faste udgifter er bare det værste.

 2011 blev året, hvor vi igen fik sorte tal på bogen. Røde var de blevet pga. for mange uforudsete udgifter ved renovering af bestyrerboligen. At tallene igen er blevet sorte skyldes naturligvis turbinen, men også Værkets Venner, som er en lille eksklusiv skare, som trofast gennem årene har hjulpet os økonomisk, men også praktisk ved, at nogle af de lokale har hjulpet ved byens årlige harmonikatræf, incl. vort årlige åbent hus arrangement. Tak for indsats og bidrag også i 2011.

 Krumtappen i elværkets bevarelse må, som i mange andre foreninger, dog siges at være de frivillige, som i dagligdagen sørger for at værket kører, og derved sikrer den nødvendige indtægt.

Alle arbejder frivilligt, trofast og ulønnet. Tak for indsatsen også i 2011.

 Helt ulønnet er de frivillige dog ikke, idet værket hvert år er vært ved en lille julefrokost - lækkert tilberedt af Bodil Lautrup - på billedet ses herfra værkets mest trofaste støtter.

Bagerst fra v.   Chr. og Bodil Lautrup, Ejvind Christensen, Arne Povlsen, Alex Sørensen, Esben Møller, Ole Nygaard Nielsen, Erik Christensen.  Forrest fra v.   Kristen Søndergård Andreassen, Preben Rytter, Anders Buhl, Lars Kærsgaard, Søren Heden.

 2011 blev så alt i alt et meget positivt år at se tilbage på, men en enkelt hændelse af den anden type, må klart være, at vi måtte sige farvel til Poul Krabbe, værkets formand indtil 1999. Han har om nogle æren for at have været med til at sikre værket mod totalt forfald efter at værket i 1968 blev taget ud af kommerciel drift. Æret være Poul Krabbes minde.

Med disse ord vil værkets nuværende formand, Arne Povlsen, på vegne af Den Selvejende Institution Bindslev Gl. Elværk ønske alle et godt nytår og sige tak for alt i 2011.