Billeder fra den 3. indvielse i Bindslev Gl. Elværks historie

     

Klik på ikon for at se billedet i stor størrelse.

Flagalle byder velkommen

Man nyder det fine vejr

Udskiftede dele (kobling) studeres

Gearkassen studeres

Damerne laver kager

Der snakkes

Man nyder det fine vejr

Krabbe taler

Der lyttes

Trængsel i maskinrummet

Knudsborg starter

Også Hjørdis Hansen, enke efter Poul Hansen, der var værkets bestyrer 1931-68, glædede os med sit besøg.

Hvordan er det nu man gør med sådan et kamera?