Projekt for arbejdende museum og kunstnerbolig 1979/80

I forbindelse med sin afgangsopgave 1979/80 ved Arkitektskolen i Århus har Annette Heden tillige udarbejdet et projekt for at indrette elværket som et arbejdende museum med udstilling samt indrette boligen som en kunstnerbolig med et atelier. Hvordan er det så efterfølgende gået?

Ikke alt er gået i opfyldelse som foreslået, men heldigvis er det lykkedes at holde elværket i aktiv drift med elproduktion og derfor som et arbejdende museum, dog uden udstilling.

Kunstnerboligen er realiseret i den forstand, at boligen siden 1990 har været beboet af Christian og Bodil Lautrup, der laver smukke malerier.  Desværre har der ikke været basis for at opføre det foreslåede atelier.

Annette Heden udarbejdede et stort antal tegninger og store plancher over projektforslaget, som beror ved Bindslev Egnssamling. Plancherne er lidt vanskelige at gengive i sin helhed her, men nedenfor kan man se et redigeret udsnit, så man kan få et indtryk af projektet.